Administratie

Voor administratieve zaken kan u altijd terecht op het secretariaat van onze school of kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 089/56.04.85.

Copyrights © 2018 GO! Middenschool Campus van Eyck Maaseik
secrmsmsk@scholengroep14.be · 089/56.04.85