CLB

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen een beroep doen op het CLB voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB werkt op 4 domeinen. 

 • Mijn kind heeft problemen met het leren.
  • Mijn kind heeft problemen met lezen en schrijven.
  • Mijn kind kan zich niet goed concentreren.
  • Het lukt niet in de klas.
  • De leerkracht denkt dat mijn kind dyscalculie heeft door de problemen met rekenen.
 • Wij hebben hulp nodig bij het kiezen van de juiste studierichting:
  • Kan mijn kind volgend jaar naar het 1ste leerjaar?
  • Mijn kind heeft een B-attest, wat nu?
  • Kan mijn kind nog van studierichting veranderen in het 4de middelbaar?
  • Moet mijn kind naar een speciale school?
  • Waar kan ik een school vinden met een bepaalde studierichting? Onderwijskiezer
 • Mijn kind voelt zich niet goed op school. 
  • Mijn kind wordt gepest op school.
  • Mijn kind heeft het moeilijk met de dood van papa.
  • Mijn kind voelt zich ongelukkig.
  • Heeft mijn kind gedragsproblemen?
 • We maken ons zorgen over de gezondheid van ons kind. 
  • Mijn kind is 6 jaar en plast ‘s nachts nog in zijn bed.
  • Mijn kind heeft luizen.
  • Ik denk dat mijn kind het bord niet goed ziet.
  • Moet mijn kind nog een spuitje krijgen tegen hersenvliesontsteking? Inentingen/vaccinaties
  • Gezondheidsbeleid: opdracht voor elke school om te werken rond de algemene gezondheid van leerlingen.

Er gaat veel aandacht naar leerlingen die door hun leefsituatie of sociale achtergrond belemmerd worden in hun ontwikkeling / groei en leren.

Elke school werkt samen met een CLB-team dat multidisciplinair is samengesteld (er werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen…).
Bij problemen zoekt het CLB-team samen met de leerling, ouders en school naar een oplossing.

De CLB-begeleiding is verplicht bij:

Het CLB stelt de leerling centraal. 
Er wordt met respect voor iedereen gewerkt.
De CLB-medewerker is gebonden aan beroepsgeheim. 
De begeleiding is gratis.

Uitgebreide brochure CLB: http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/Ouder/brochure_web.pdf

 

CONTACT

CLB GO! Maasland - vest. Maaseik

Millenstraat 14_A

3960 BREE

tel:089-77.01.70

Website: www.clb-genk-maasland.be

Copyrights © 2018 GO! Middenschool Campus van Eyck Maaseik
secrmsmsk@scholengroep14.be · 089/56.04.85