1ste leerjaar B-stroom

Basisvorming 28u  
Levensbeschouwelijk vak 2u

PAV(Project Algemene Vakken)

* Nederlands

* Wiskunde

* Geschiedenis

* Aardrijkskunde

* Natuurwetenschappen

13u
Frans 2u
Plastische opvoeding 2u
Muzikale opvoeding 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Techniek 6u
Keuzegedeelte 4 u    
Techniek   4u
  32

 

Copyrights © 2018 GO! Middenschool Campus van Eyck Maaseik
secrmsmsk@scholengroep14.be · 089/56.04.85