1ste leerjaar B-stroom

Basisvorming 28u  
Levensbeschouwelijk vak 2u
Nederlands 5u
Frans 2u
Wiskunde 4u
Maatschappelijk werk 2u
Plastische opvoeding 2u
Muzikale opvoeding 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Natuurwetenschappen 2u
Techniek 6u
Keuzegedeelte 4 u    
Techniek   4u
  32
Copyrights © 2018 GO! Middenschool Campus van Eyck Maaseik
secrmsmsk@scholengroep14.be · 089/56.04.85