2de leerjaar B-stroom

Basisvorming 16u Nijverheid Voeding verzorging Kantoor-Verkoop
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Frans 2u 2u

PAV(Project Algemene Vakken)

* Nederlands

* Wiskunde

* Geschiedenis

* Aardrijkskunde

* Natuurwetenschappen

8u 8u
Plastische opvoeding 1u 1u
Lichamelijke opvoeding 3u 3u
 Beroepenveld 18/16u      
Hout 2u  
Prak oef hout 3u  
Elektriciteit 1u  
Prak oef elektriciteit 3u  
Mechanica 2u  
Praktische oef mechanica 3u  
Bouw 1u  
Prak oef bouw 3u  
Theorie: Verzorgingstechnieken Huishoudkunde   1u
Praktijk: Verzorgingstechnieken Huishoudkunde   3u
Theorie: Voeding Huishoudkunde   1u
Praktijk Voeding Huishoudkunde   4u
Nederlands   1u
Handel   6u
  34 34

 

Copyrights © 2018 GO! Middenschool Campus van Eyck Maaseik
secrmsmsk@scholengroep14.be · 089/56.04.85