2de leerjaar B-stroom

Basisvorming 16u Nijverheid Voeding verzorging Kantoor-Verkoop
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Frans 2u 2u
Wiskunde 2u 2u
Maatschappelijke vorming 2u 2u
Plastische opvoeding 1u 1u
Lichamelijke opvoeding 3u 3u
Natuurwetenschappen 1u 1u
  Beroepenveld 18u      
Hout 2u  
Prak oef hout 3u  
Elektriciteit 1u  
Prak oef elektriciteit 3u  
Mechanica 2u  
Praktische oef mechanica 3u  
Bouw 1u  
Prak oef bouw 3u  
Verzorgingstechnieken   1u
Prak. oef verzorgingstechnieken   3u
Voeding   1u
Prak. oef voeding   4u
Nederlands   1u
Handel   3u
Economie   2u
Dactylografie   3u
  34 34
Copyrights © 2018 GO! Middenschool Campus van Eyck Maaseik
secrmsmsk@scholengroep14.be · 089/56.04.85